Nové pokyny agentury ECHA otevírají cestu pro lepší ochranu včel před biocidy 

Nové pokyny agentury ECHA otevírají cestu pro lepší ochranu včel před biocidy 

Nové pokyny agentury ECHA otevírají cestu pro lepší ochranu včel před biocidy 

ECHA/NR/24/05 

Pokyny pomáhají společnostem a orgánům posoudit rizika pro včely plynoucí z biocidních účinných látek a přípravků. Je součástí širších iniciativ EU, jejichž cílem je zvrátit úbytek opylovačů do roku 2030 a zachovat biologickou rozmanitost. 

Helsinky, 14. února 2024 – Pokyny agentury ECHA představují přístup k hodnocení rizik biocidů pro včely medonosné, čmeláky a včely samotářky na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Zabývá se použitím přípravků, jako jsou insekticidy a akaricidy (PT 18). Látky v těchto produktech mohou například poškodit nervový systém včel a oslabit jejich imunitní systém, takže jsou náchylnější k nemocem. 

Pokyny pomohou společnostem, které žádají o schválení účinných látek nebo povolení přípravků podle nařízení EU o biocidních přípravcích, aby provedly posouzení rizik pro jejich aplikace. Vysvětluje také hlavní zásady pro orgány při hodnocení žádostí a vyvozování závěrů o tom, zda biocidní přípravek vyhovuje podmínkám povolení. 
 

Agentura ECHA uspořádá webový seminář o pokynech dne 5. března od 11:00 do 13:00 helsinského času. Během akce odborníci podílející se na přípravě dokumentu poskytnou přehled o jeho obsahu a odpoví na dotazy účastníků. 

Evropská komise a členské státy EU rozhodnou v pozdější fázi, kdy je třeba použít pokyny při posuzování biocidů. 

ECHA link na celý článek: https://echa.europa.eu/en/-/echa-s-new-guidance-paves-way-for-better-protection-of-bees-from-biocides  

Ekotox webstránky o biocidních látkách a přípravcích: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/ 

Ekotox Training webstránky o plánovaných školeních: https://trainingeu.eu/cs/seznam-webinaru/