Antverpská deklarace 

Antverpská deklarace 

Antverpská deklarace 

Existuje naléhavá potřeba jasnosti, předvídatelnosti a důvěry v Evropu a její průmyslovou politiku. 

73 vedoucích představitelů evropského průmyslu z téměř 15 odvětví představilo 20. února 2024 belgickému předsedovi vlády de Croovi a předsedkyně Evropské komise von der Leyenové své názory na budoucí mandát evropských institucí a potřebu uzavřít průmyslovou dohodu k zelené dohodě. 

Hlavní požadavek: „Postavit průmyslovou dohodu do jádra nového evropského strategického programu na roky 2024 – 2029“. 

Vyhlášení vyzývá vlády členských států, budoucí Evropskou komisi a Parlament: 

01 Zařadit průmyslovou dohodu do jádra nového evropského strategického programu na roky 2024 – 2029. 

02 Zahrnout kapitolu o silném veřejném financování do fondu zavádění čistých technologií. 

03 Udělat z Evropy globálně konkurenceschopného poskytovatele energie. 

04 Zaměření na infrastrukturu, kterou Evropa potřebuje. 

05 Zvýšit bezpečnost EU v oblasti surovin. 

06 Zvýšit poptávku po výrobcích s nulovou bilancí, nízkouhlíkových a cirkulárních výrobcích. 

07 Pákový efekt, prosazování, oživení a zlepšení jednotného trhu. 

08 Inteligentnější inovační rámec. 

09 Nový duch tvorby právních předpisů. 

10 Zabezpečit, aby struktura umožňovala dosahovat výsledky. 

Webstránka Antverpské deklarace: https://antwerp-declaration.eu/ 

Ekotox webstránky pro chemický management https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/