Aktualizovaný seznam chemikálií, na které se vztahuje oznámení o vývozu PIC + 22

Aktualizovaný seznam chemikálií, na které se vztahuje oznámení o vývozu PIC + 22

Aktualizovaný seznam chemikálií, na které se vztahuje oznámení o vývozu PIC + 22

Evropská komise aktualizovala přílohy I a V nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (nařízení PIC, (EU) č. 649/2012). Nařízení PIC reguluje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí tyto chemikálie vyvážet do zemí mimo EU.

Změna se týká 22 chemických látek, včetně 15 pesticidů a 7 průmyslových chemikálií. Vývozci jsou nyní povinni oznámit svůj záměr tyto chemikálie vyvážet. Kromě oznámení o vývozu bude většina těchto chemických látek také vyžadovat výslovný souhlas dovážející země, než bude možné vývoz uskutečnit. Kromě toho pět chemických látek, které dříve podléhaly pouze oznámení o vývozu, bude nyní rovněž vyžadovat výslovný souhlas.

Aktualizace byla vydána 20. dubna 2022 a vstoupí v platnost 1. července 2022.

Vývozci by si měli ověřit seznam chemikálií, které vyvážejí a na které se od července mohou vztahovat další povinnosti. IT nástroj ePIC byl aktualizován a společnosti mohou začít oznamovat své exporty již nyní.

Více info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:118:TOC