CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

 

Návrh programu CoRAP má být každoročně aktualizován a přehodnocován v příštích třech letech 2021–2023.

Obsahuje látky, u kterých existuje podezření, že představují riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

Hodnocení látek je proces podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (články 44 až 48), který umožňuje vyjasnění těchto potenciálních rizik1. Návrh corap obsahuje tři nové látky ve srovnání se stávajícím plánem na roky 2020–2022.

V letech 2021, 2022 a 2023 je do hodnocení zařazeno 58 látek, z nichž 8 má být vyhodnoceno v roce 2021.

Ze 60 látek, které jsou v současné době zahrnuty v aktualizaci CoRAP zveřejněné dne 18.3.2020 členské státy určily pět ke stažení, protože na základě nových informací nebo změny okolností je jejich hodnocení nízké priority nebo považováno za zbytečné.

Pro rok 2021 jsou do hodnocení zařazeny tyto chemické látky:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

online learning

Webináře a online školení: https://trainingeu.eu/cs/


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers  Ekotox Centers