Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024 

Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024 

Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024 

Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost příloha VIII nařízení CLP pro směsi průmyslového použití, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě svých zdravotních nebo fyzikálních účinků. Od tohoto data, pokud takovou směs uvedete na trh v EU, musíte ji oznámit pro příslušný trh členského státu v harmonizovaném formátu prostřednictvím portálu ECHA PCN.

Harmonizované požadavky na informace zahrnují úplné chemické složení, toxikologické informace, informace o produktu a jedinečný identifikátor vzorce (UFI) podle přílohy VIII nařízení CLP.

Směsi pro průmyslové použití však mají možnost učinit „omezené předložení“, kde lze použít informace o složení z bezpečnostního listu. Pokud je použita tato možnost, musí oznámení obsahovat kontaktní osobu, která může v případě incidentu poskytnout nepřetržitý rychlý přístup k úplným podrobnostem o složení.

CLP Regulation Annex VIII webpage: EUR-Lex – 32020R1677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ECHA Poison Centres portal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Ekotox BL webstránky: https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/

Ekotox školení: https://trainingeu.eu/cs/