DDAC – schválení účinné látky biocidních přípravků

DDAC – schválení účinné látky biocidních přípravků

DDAC – schválení účinné látky biocidních přípravků

Zajistěte si registraci biocidních přípravků obsahujících DDAC pro PT1 a PT2  

Společnosti, které používají didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) v biocidních přípravcích, by měly nyní začít jednat, aby udržely své výrobky na trhu. Od února 2024 bude DDAC schválenou biocidní účinnou látkou.

Evropská komise informovala Světovou obchodní organizaci (WTO) o připravovaném nařízení, které má schválit DDAC jako biocidní účinnou látku pro přípravky typu 1 a 2 podle evropského nařízení o biocidních přípravcích (BPR).

Datum schválení je stanoveno na 1. února 2024.

Co to znamená pro vaši společnost?

Po 31. lednu 2024 až do povolení přípravků podle BPR budou společnosti moci vyrábět, prodávat a distribuovat přípravky obsahující DDAC jako účinnou látku, pokud zaregistrovaly přípravky u příslušných orgánů členských států podle vnitrostátních pravidel pro biocidní přípravky (pravidla přechodného období).

To znamená, že pokud své produkty nezaregistrujete v některém z členských států do 31. ledna, nebudete moci produkt v zemi prodávat, dokud nebude produkt povolen podle BPR. Tento proces může trvat několik let.

Výše uvedené podmínky neplatí, pokud přípravek obsahuje ještě alespoň jednu účinnou látku, která je stále hodnocena v programu přezkoumání BPR.

Jednejte hned

Pokud uvažujete o rozšíření své přítomnosti na trhu EU, měli byste co nejdříve začít připravovat a podávat žádosti o registraci podle pravidel přechodného období.

Některé země nebudou přijímat žádosti podané později než jeden rok před termínem pro schválení, tj. 31. ledna 2023.

Měli byste také zajistit, aby vaši dodavatelé požádali o povolení podle BPR pro produkty, které od nich nakupujete.

Nedodržení termínu by znamenalo, že musíte přestat dodávat své produkty a stáhnout je z trhu.

Ve stručnosti

  • Zkontrolujte, zda máte aktivní vnitrostátní registrace v členských státech, ve kterých chcete své produkty uvádět na trh.
  • Požádejte nyní o národní registraci podle přechodných podmínek v zemích, kde ještě nejste na trhu.

Zeptejte se svých dodavatelů biocidních přípravků, zda zahrnou vaše přípravky do dokumentace BPR (musí být předloženy a zaregistrovány všechny obchodní názvy).

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí podporu při registraci biocidního přípravku – kontrolu a kompilaci všech dokumentů potřebných pro registraci/oznámení biocidního přípravku podle přechodných opatření pro uvedení na trh v: České republice případně v jiném členském státě EU.

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz

facebook: Bezpečnostní list.

Ekotox stránky – biocidní přípravky

Napsat komentář