Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Po změně nařízení EU o předchozím souhlasu (PIC) jsou nyní vývozci z EU povinni oznámit svůj záměr vyvézt 35 dalších nebezpečných chemikálií. Nová pravidla začnou platit od 1. listopadu 2023.

Kromě oznámení o vývozu bude většina těchto chemických látek také vyžadovat výslovný souhlas dovážející země, než bude možné vývoz uskutečnit. Kromě toho čtyři chemické látky, které dříve podléhaly pouze oznámení o vývozu, budou nyní rovněž vyžadovat výslovný souhlas.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1656 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů a průmyslových chemikálií na seznam.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation

Ekotox webstránky pro management chemikálií: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/