Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Mikropodniky, malé a střední podniky by měly při registraci své látky v nástroji REACH-IT zkontrolovat, zda správně uvedly velikost podniku. V případě, že bylo deklarováno nesprávně, musí informovat ECHA, aby se vyhnuly placení plného správního poplatku.

E-mail pro ověření velikosti podniku: sme-verification(at)echa.europa.eu.

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/sme-registrants-check-your-company-size-1

Ekotox REACH Registration webstránky: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/