EkotoxInfo – REACH autorizace +18

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

9.10.2019

Dalších 18 látek je navrženo pro REACH povolení

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ve svém devátém doporučení navrhla Evropské komisi zařadit na Autorizační seznam dalších 18 látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Látky byly prioritně vybrány z Kandidátského seznamu vzhledem ke své vnitřní vlastnosti v kombinaci s vysokým používaným objemem a širokým použitím, kvůli kterým může dojít k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Některé z těchto látek se již v EU nepoužívají, ale mohly by být zaměněny za jiné látky doporučené pro zařazení na Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV). Jejich zařazení má zabránit opětovné nechtěné substituci.

ECHA organizovala veřejnou konzultaci předběžného doporučení v období mezi zářím a prosincem 2018. Výbor členských států (MSC) posoudil připomínky a připravil své stanovisko 26. června 2019.

ECHA zohlednila připomínky, úpravy registračních dokumentů a stanovisko MSC ve svém návrhu výběru látek a určení termínů podání žádosti o povolení a ukončení použití. Všechny látky, u kterých byly provedeny veřejné konzultace, jsou zahrnuty ve finálním doporučení.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek na Seznam látek podléhajících povolení a datech, do kdy budou muset společnosti podat žádosti o povolení, přijme Evropská komise ve spolupráci se členskými státy a Evropským parlamentem.

Látky zařazené do návrhu Přílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizovaná školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republikaTel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list