Mapování potenciálně škodlivých chemikálií do roku 2027

Mapování potenciálně škodlivých chemikálií do roku 2027

Mapování potenciálně škodlivých chemikálií do roku 2027

Další krok v mapování potenciálně škodlivých chemikálií k vyhodnocení všech registrovaných látek do roku 2027.

Hlavním zdrojem informací o chemických látkách je registrační dokumentace látky předložená v rámci registrace REACH. Agentura ECHA vytvořila mapovací nástroj pro všechny registrované látky, kde je každá látka přiřazena do příslušné skupiny kategorií. Cílem agentury ECHA je do roku 2027 přezkoumat všechny registrované chemické látky nad 1 tunu ročně, zařadit je do příslušné skupiny kategorií a vyhodnotit další regulační opatření pro každou látku (nebo skupinu látek).

V roce 2021 agentura ECHA posoudila 250 vysokotonážních látek, kterým dosud nebyla přidělena žádná skupina, a učinila tak další krok k dosažení stanoveného cíle. U skupiny látek registrovaných v rozmezí 1–100 tun zůstalo pouze 1300 chemických látek nezařazených do žádné skupiny.

V roce 2021 agentura ECHA posoudila celkem 1900 chemických látek a provedla kategorizaci na základě dalších regulačních potřeb pro každou látku. Výsledky byly následující:

300 bylo klasifikováno pro další řízení rizik

800 vyžaduje více registračních údajů pro posouzení rizik

800 nevyžaduje žádnou další akci

Byla také zavedena nová skupina nazvaná „posouzení regulačních potřeb“, která ukazuje, které látky procházejí skupinovým hodnocením.

V prosinci 2021 zveřejnila agentura ECHA dávku skupinových posouzení. To by mělo přiblížit podnikatelům činnost agentury ECHA a umožnit předvídat další kroky, které výbor plánuje v budoucnu podniknout, a také vypracovat plán nahrazení škodlivých látek bezpečnějšími alternativami.

Na webových stránkách agentury ECHA najdete úplný seznam látek s přiřazeným souborem kategorií nebo informace o tom, zda látka podléhá dalším regulačním potřebám, zda hodnocení již bylo dokončeno nebo je ve vývoji. Pro každou látku tabulka také uvádí hodnotící orgán, problém, stav a navrhovaná následná opatření a datum, kdy byl seznam naposledy aktualizován.

Výsledky hodnocení jsou pro podnikatele klíčovou otázkou, protože je mohou ovlivnit:

zařazení látky do autorizačního seznamu

• omezení používání určitých látek, včetně látek ED

potřeba aktualizovat registraci REACH

Výroční zpráva o integrované regulační strategii agentury ECHA, která bude zveřejněna koncem tohoto roku, bude zahrnovat důkladnou analýzu procesu mapování a navrhovaných regulačních opatření.

ECHA link: Mapping of potentially harmful chemicals on target to meet 2027 goal

Ekotox stránky: Chemický management

expert advice

Napsat komentář