Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Právě začaly inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy. Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích při on-line prodeji nebezpečných látek, směsí, biocidních přípravků a produktů na trzích členských států EU a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržování evropské chemické legislativy (REF-8) zaměřený na kontrolu internetového prodeje chemických látek, směsí a výrobků vstoupil do realizační fáze a bude probíhat do 31. prosince 2020. Na projektu spolupracuje 29 zemí.

Tyto kontroly navazují volně na kontrolní aktivity provedené v předcházejícím období a na základě Závěrečné zprávy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bylo celkem zjištěno 1 083 (82.4 %) případů nesouladu s článkem 48(2) nařízení CLP.
V případě 83.3 % porušení pravidel se jednalo o absenci informací o nebezpečnosti resp. dodatečných informací.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zaměřen na produkty pro širokou veřejnost a profesionální použití nabízené na soukromých internetových stránkách (e-shopech) a na prodejních platformách jako jsou Amazon a eBay.

Inspektoři budou kontrolovat, zda kupující jsou informováni o přítomnosti nebezpečných chemických látek v produktech před jejich zakoupením a zda jsou dodržovány příslušné části předmětné legislativy. Kontrola se může zaměřit na informace poskytované v rámci reklamy nebo přímo nákupem produktu a jeho následnou analýzou.

Inspektoři se mohou například zaměřit na látky zakázané/omezené ve výrobcích, které jsou prodávané online (hračky, textilie), a zjišťovat plnění požadavků definovaných nařízením REACH.

V případě biocidních přípravků se projekt zaměří na biocidní produkty uváděné na trh v rámci povolování, ale i na produkty uváděné na trh v rámci přechodných ustanovení.

Projekt se zaměří na internetový prodej produktů a internetovou reklamu, ale inspektoři mohou přímo navštívit společnosti pro fyzickou kontrolu na místě, pokud bude tento způsob pro daný případ relevantní.

Výsledky projektu budou zveřejněny koncem roku 2021.

Více informací o REACH legislativě a povinnostech pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/


Aktuální školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

  • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
  • Biocidy
  • Bezpečnost kosmetických přípravků
  • Chemický management
  • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz