Program kontroly dovážených látek a výrobků 2023-2025

<strong>Program kontroly dovážených látek a výrobků 2023-2025</strong>

Program kontroly dovážených látek a výrobků 2023-2025

Na svém posledním zasedání v listopadu se Fórum pro prosazování dohodlo na dalším projektu, jehož cílem je prozkoumat, zda společnosti dodržují povinnosti vyplývající z nařízení REACH pro produkty dovážené ze zemí mimo EU. Inspekce prověří dodržování předpisů pro dovoz látek, chemických směsí a předmětů.

Inspekce jsou plánovány na období 2023–2025 a angažují vnitrostátní orgány členských států. Projekt bude rovněž pracovat na dalším rozvoji a posílení stávající spolupráce mezi inspektory REACH a celními orgány.

Předchozí výsledky ukázaly, že 23 % kontrolovaných dovážených produktů nesplňovalo požadavky stanovené v právních předpisech EU, a proto se agentura ECHA rozhodla přijmout vhodná opatření.

All news – ECHA (europa.eu)

Pokud potřebujete pomoc při definování vašich povinností při dovozu látek a produktů – neváhejte nás kontaktovat.