BL – kontrola bezpečnostních listů 2023

BL – kontrola bezpečnostních listů 2023

BL – kontrola bezpečnostních listů 2023

Inspekce EU ke kontrole bezpečnostních listů (SDS) v rámci celoevropského projektu prosazování v roce 2023

Celoevropský projekt prosazování (REF-11) v roce 2023 se zaměří na kvalitu informací v bezpečnostních listech.

SDS – Bezpečnostní listy jsou hlavními prostředky pro sdělování bezpečnostních informací v dodavatelském řetězci. Pokud jsou nedostatečné, pracovníci a odborníci nemusí obdržet správné informace pro bezpečné používání nebezpečných látek a směsí.

Nízká kvalita informací v bezpečnostních listech je dlouhodobým problémem zjištěným také v mnoha dříve prováděných projektech – až 52 % bylo vyhodnoceno jako nedostatečné v projektu REF-2 fóra v roce 2013. Zkušenosti z prosazování právních předpisů v členských státech potvrzují, že problém přetrvává.

Kvalita BL

Projekt bude kontrolovat soulad s revidovanými požadavky podle přílohy II nařízení REACH, která stanovuje obsah a formát požadovaný pro bezpečnostní listy. Vzhledem k tomu, že revidované požadavky vstoupí v platnost v roce 2023, je to příhodná příležitost mít harmonizovaný projekt, který by kontroloval, zda společnosti v celé EU tuto povinnost plní.

Všechny BL, které byly sestaveny podle starých požadavků přílohy II, musí být revidovány, aby byly v souladu s aktualizovanými požadavky do 31. prosince 2022.

Inspekce proběhnou v roce 2023 a zpráva bude podána v roce 2024.

Webové stránky fóra pro prosazování práva: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Váš partner pro soulad s předpisy !

Ekotox webstránky pro BL: https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/

Ekotox asistence a školení: https://trainingeu.eu/cs/