Aktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

 

 

ekotox@ekotox.cz

 

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Odpovědná osoba musí před uvedením kosmetického přípravku na trh zajistit, aby bylo na základě příslušných informací provedeno posouzení jeho bezpečnosti a aby byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku v souladu s přílohou I nařízení o kosmetických přípravcích. Podle článku 10 musí odpovědná osoba zajistit i aktualizaci zprávy o  bezpečnosti kosmetického přípravku s ohledem na dodatečné důležité informace získané po uvedení přípravku na trh.

Takovými informacemi jsou primárně:

  • zařazení složky kosmetického přípravku na seznam zakázaných látek – příloha II;
  • zařazení složky kosmetického přípravku na seznam regulovaných látek – příloha III nebo změna podmínek omezení;
  • vyřazení látky, které je obsažena v kosmetickém přípravku z příloh IV až VI.

V případě potřeby se musí aktualizovat i další části informační dokumentace.

Společnosti, které uvedly kosmetické přípravky na trh EU, by měly pravidelně kontrolovat aktuálnost informací a zejména status jednotlivých složek obsažených v přípravku.

Aktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku