Povinnosti odpovědné osoby

Certifikace kosmetických přípravkůInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

 • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
 • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
 • vypracování textové části etikety
 • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
 • kontrola dokumentace
 • aktualizace dokumentace
 • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Odpovědná osoba musí zajistit soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. (link na poslední konsolidované znění na eurlexu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20200501&qid=1595935628872&from=CS)

 • výroba kosmetických přípravků musí být v souladu se správnou výrobní praxí (norma EN ISO 22716);
 • kosmetický přípravek dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví – odpovědná osoba před uvedením kosmetického přípravku na trh zajistí, aby bylo provedeno posouzení jeho bezpečnosti a aby byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravkuv souladu s přílohou I nařízení.
 • kosmetické přípravky nesmí obsahovat zakázané látky uvedené v příloze II a látky klasifikované jako CMR;
 • kosmetické přípravky nesmí obsahovat látky podléhající omezení, které jsou použity v rozporu s omezeními stanovenými v příloze III a barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření jiné než ty, které jsou uvedeny v přílohách IV, V a VI, nebo které jsou tam uvedené, avšak jsou použité v rozporu s podmínkami stanovenými v uvedených přílohách;
 • odpovědná osoba musí uchovávat informační dokumentaci k přípravku;
 • kosmetické přípravky a jejich složky nesmí být zkoušeny na zvířatech za účelem splnění požadavků nařízení;
 • kosmetické přípravky musí být označeny povinnými údaji a označení musí splňovat kritéria pro tvrzení;
 • kosmetické přípravky se musí před uvedením na trh oznámit v CPNP;
 • kosmetické přípravky musí splňovat požadavky pro nanomateriály, pokud je obsahují;
 • odpovědná osoba musí zajistit zpřístupnění určitých informací veřejnosti;
 • odpovědná osoba musí na Krajskou hygienickou stanici oznámit závažné nežádoucí účinky;
 • na požádání musí odpovědná osoba poskytnout Krajské hygienické staniciurčité informace o látkách.

Nanomateriály
Látky zakázané v kosmetických přípravcích
CMR látky v kosmetických přípravcích
Barviva v kosmetických přípravcích
Regulované látky v kosmetických přípravcích
Konzervační přísady v kosmetických přípravcích
Filtry UV záření v kosmetických přípravcích
Tvrzení o přípravku