Regulované látky v kosmetických přípravcích

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

 

 

ekotox@ekotox.cz

 

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Kosmetické přípravky nesmí obsahovat regulované látky, které se používají v souladu s omezeními stanovenými v příloze III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích


Látky zakázané v kosmetických přípravcích
CMR látky v kosmetických přípravcích
Barviva v kosmetických přípravcích
Konzervační přísady v kosmetických přípravcích
Filtry UV záření v kosmetických přípravcích
Tvrzení o přípravku
Nanomateriály

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků