Konzervační přísady v kosmetických přípravcích

Konzervační přísady v kosmetických přípravcích.
Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

„Konzervační přísady“ jsou látky, které jsou výhradně nebo převážně určeny k potlačení růstu mikroorganismů v kosmetickém přípravku.

Kosmetické přípravky nesmí obsahovat:

i) konzervační přísady, které nejsou uvedeny v příloze V, ani konzervační přísady v ní uvedené, avšak použité v rozporu s podmínkami v ní stanovenými;

ii) látky uvedené v příloze V, avšak neurčené pro použití jako konzervační přísady a použité v rozporu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze.

Seznam konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích  – Příloha V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích


Látky zakázané v kosmetických přípravcích
CMR látky v kosmetických přípravcích
Barviva v kosmetických přípravcích
Regulované látky v kosmetických přípravcích
Filtry UV záření v kosmetických přípravcích
Tvrzení o přípravku
Nanomateriály