Certifikace kosmetických přípravků

Povinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

 • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
 • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
 • vypracování textové části etikety
 • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
 • kontrola dokumentace
 • aktualizace dokumentace
 • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Pro uvedení kosmetických přípravků na trh platí na území Společenství systém pravidel, které upravuje hlavně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. (link na poslední konsolidované znění na eurlexu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20200501&qid=1595935628872&from=CS)

Certifikát pro kosmetické přípravky se podle legislativních požadavků nevyžaduje. Dokumentace potřebná pro uvedení kosmetických přípravků na trh má podobu informační dokumentace k přípravku (PIF – Product Information File).

Informační dokumentace k přípravku musí obsahovat tyto informace a údaje:

 • popis kosmetického přípravku,
 • zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku,
 • popis výrobní metody a prohlášení o dodržení správné výrobní praxe,
 • důkaz o udávaném účinku kosmetického přípravku,
 • údaje o jakýchkoli zkouškách na zvířatech provedených výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli v souvislosti s vývojem nebo posouzením bezpečnosti kosmetického přípravku nebo jeho přísad, včetně jakýchkoli zkoušek na zvířatech provedených za účelem splnění právních požadavků třetích zemí.

Odpovědná osoba musí mít i doklad o oznámení kosmetických přípravků v CPNP.


Kosmetický přípravek
Odpovědná osoba
Bezpečnost kosmetických přípravků