Bezpečnost kosmetických přípravků

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

 • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
 • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
 • vypracování textové části etikety
 • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
 • kontrola dokumentace
 • aktualizace dokumentace
 • individuální konzultace

 

 

ekotox@ekotox.cz

 

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Kosmetický přípravek dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití, s přihlédnutím zejména:

 1. a) k obchodní úpravě;
 2. b) k označení;
 3. c) k návodu k použití a likvidaci;
 4. d) k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskytnutým odpovědnou osobou.

Odpovědná osoba před uvedením kosmetického přípravku na trh zajistí, aby bylo na základě příslušných informací provedeno posouzení jeho bezpečnosti a aby byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku.

Více informací o povinnostech odpovědné osoby a zprávě o bezpečnosti můžete najít v samostatných článcích k těmto tématům.


Kosmetický přípravek
Odpovědná osoba

Bezpečnost kosmetických přípravků
Bezpečnost kosmetických přípravků