Odpovědná osoba

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

  • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
  • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
  • vypracování textové části etikety
  • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
  • kontrola dokumentace
  • aktualizace dokumentace
  • individuální konzultace

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Odpovědnou osobou může být:

  1. Výrobce – v případě kosmetického přípravku vyrobeného ve Společenství, který se následně nevyváží a nedováží zpět do Společenství; je-li výrobce kosmetického přípravku usazen mimo Společenství, určí formou písemného pověření jako odpovědnou osobu jinou osobu usazenou ve Společenství, která toto pověření písemně přijme.
  2. Dovozce – v případě kosmetického přípravku dovezeného ze třetí země.

Výrobce i dovozce mohou formou písemného pověření určit jako odpovědnou jinou osobu usazenou ve Společenství, která toto pověření písemně přijme.

  1. Distributor – v případě, že kosmetický přípravek uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo že upraví přípravek na trh již uvedený tak, že to může ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky (překlad informací o kosmetickém přípravku, který je na trh již uveden, není považován za úpravu přípravku, která by mohla ovlivnit jeho soulad s platnými požadavky).

„Výrobcem“ je fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí kosmetický přípravek nebo která si dala kosmetický přípravek navrhnout nebo vyrobit a nabízí jej na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou.

„Dovozcem“ je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která uvádí na trh Společenství kosmetický přípravek ze třetí země.

„Distributorem“ je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která není výrobcem ani dovozcem a která kosmetický přípravek dodává na trh Společenství.


Kosmetický přípravek
Bezpečnost kosmetických přípravků