Nanomateriály

Certifikace kosmetických přípravkůPovinnosti odpovědné osobyInformační dokumentace k přípravku (PIF)Zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (CPSR)CPNP – oznámení kosmetických přípravků prostřednictvím evropského systémuDistributor kosmetických přípravkůDovoz kosmetických přípravků ze třetích zemíAktualizace zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravkuHodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků – zkušenosti

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

 • vypracování zprávy o bezpečnosti (CPSR)
 • asistence při tvorbě informační dokumentace k přípravku (PIF)
 • vypracování textové části etikety
 • oznámení kosmetických přípravku prostřednictvím CPNP
 • kontrola dokumentace
 • aktualizace dokumentace
 • individuální konzultace

 

ekotox@ekotox.cz

 

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Podle definice v nařízení o kosmetických přípravcích je „nanomateriálem“ nerozpustný nebo bioperzistentní a záměrně vyrobený materiál o jednom nebo více vnějších rozměrech nebo s vnitřní strukturou v řádu od 1 do 100 nm.

U každého kosmetického přípravku, který obsahuje nanomateriály, je potřeba zajistit vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

Odpovědná osoba při oznámení kosmetického přípravku v evropském portálu CPNP musí uvést, zda daný kosmetický přípravek obsahuje nanomateriály, jejich identifikaci a rozumně předvídatelné podmínky expozice.

Pro kosmetické přípravky obsahující nanomateriály, jiné než barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření regulované nařízením o kosmetických přípravcích, se vyžaduje specifické oznámení v CPNP, a to šest měsíců před jejich uvedením na trh. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

 1. a) identifikaci nanomateriálu;
 2. b) přesné vymezení nanomateriálu včetně velikosti částic a fyzikálních a chemických vlastností;
 3. c) odhadované množství nanomateriálů obsažených v kosmetických přípravcích, které májí být ročně uvedeny na trh;
 4. d) toxikologický profil nanomateriálu;
 5. e) údaje o bezpečnosti nanomateriálu týkající se kategorie kosmetického přípravku, ve kterém je použit;
 6. f) rozumně předvídatelné podmínky expozice.

Pokud má Komise má obavy ohledně bezpečnosti určitého nanomateriálu, požádá neprodleně VVBS (Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů) o stanovisko k bezpečnosti použití tohoto nanomateriálu pro odpovídající kategorie kosmetických přípravků a rozumně předvídatelné podmínky expozice.

V současnosti jsou jako nanomateriály v kosmetických přípravcích povoleny 4 filtry ultrafialového záření (Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Titanium dioxide, Tris-biphenyl triazine, Zinc Oxide) a 1 barvivo (Carbon Black).

Všechny obsažené přísady ve formě nanomateriálu musí být jasně uvedeny na seznamu přísad na obalu kosmetického přípravku. Za názvy těchto přísad se uvádí slovo „nano“ v závorkách.


Látky zakázané v kosmetických přípravcích
CMR látky v kosmetických přípravcích
Barviva v kosmetických přípravcích
Regulované látky v kosmetických přípravcích
Konzervační přísady v kosmetických přípravcích
Filtry UV záření v kosmetických přípravcích
Tvrzení o přípravku