Další informační zdroje

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Několik sdružení už vymezilo relevantní použití a podmínky použití pro následné uživatele chemických látek, podle systému UDS, např. FECC pro distribuci, FEIC pro lepidla atd.). Informace zpracované asociacemi jsou dostupné na uvedené stránce: https://cefic.org/guidance/reach-implementation/.

Pracovní skupina EuPhraC zpracovala „Evropský katalog frází EuPhraC“, který můžete použít při vypracování BL a scénářů expozice. Evropský katalog frází EuPhraC představuje další nástroj pro plnění povinností REACH a CLP/GHS.

Evropský katalog frází EuPhraC je v současnosti dostupný v anglickém a německém jazyce. Aktualizovaná verze bude dostupná v 30 jazycích. Bližší informace jsou dostupné na stránce: http://euphrac.eu

Pro následné uživatele chemických látek připravila platforma evropských sdružení jednotlivých odvětví -DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group) – všeobecný formát pro mapování a určení použití.

Následný uživatel by měl aktivně sledovat a mapovat situaci o jeho použití v příslušných průmyslových svazech a asociacích, které připravují všeobecné scénáře expozice a mají popsané identifikované použití pro více typů použití.


SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje