Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Následný uživatel má povinnost oznámit ECHA vlastní podmínky použití a vypracovat si vlastní Zpráva o chemické bezpečnosti v případě, že:

  • dodavatel nevyhověl vašemu požadavku o doplnění vašeho použití do jeho r-BL, nebo
  • není možné upravit vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použití uvedenými v r-BL od dodavatele.

Pokud používáte látku v množství více než 10 tun za rok, máte povinnost do 6 měsíců informovat ECHA o tom, že si vypracujete vlastní CSR (posouzení chemické bezpečnosti).

Pokud používáte látku v množství méně než 10 tun za rok, oznámíte ECHA svoje použití a CSR si sami nemusíte vypracovat.

POZOR!! Pokud je uvedeno v r-BL, že látka je meziprodukt, který by měl být používán pouze za přísně kontrolovaných podmínek, a chcete ho použít jiným způsobem, oznámení není postačující. Měli byste registrovat jako dovozce nebo si vybrat dodavatele, který má obsaženy vaše podmínky použití.

CSR následného uživatele musí obsahovat:

  • identifikaci a kontaktní údaje následného uživatele;
  • identifikaci výrobce nebo dovozce nebo jiného dodavatele;
  • registrační číslo (a), pokud je k dispozici;
  • identifikaci látky;
  • stručný všeobecný popis použití následného uživatele a podmínek jeho používání, a
  • návrh na testování na obratlovcích, pokud jste přesvědčeni o jejich opodstatněnosti pro ukončení posouzení chemické bezpečnosti následného uživatele, a používáte látku v celkovém množství větším než 1 tuna ročně.

Zpráva o chemické bezpečnosti následného uživatele musí být zapracována v dokumentaci IUCLID a předložena prostřednictvím systému REACH-IT.


SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje