Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

 1. Zkontrolujte BL od vašeho dodavatele
 • jakmile od svého dodavatele obdržíte BL, zkontrolujte, zda je v oddílu 1 tohoto BL zahrnuto i vaše použití a zvážena povinnost standardní bezpečnosti práce,
 • jakmile od svého dodavatele obdržíte rozšířený BL (r-BL) t.j. včetně ES, zkontrolujte, zda jsou v něm obsaženy i podmínky pro vaše použití,
 • pokud dodáváte látku následnému uživateli ve směsi, musíte se ujistit či ES od vašeho dodavatele obsahuje použití a podmínky použití ve vazbě na technický účel výrobku, který dodáváte.
  1. Ujistěte se, že r-BL obsahuje i vaše podmínky použití
 • definujte vaše použití z hlediska zdraví zaměstnanců v případě průmyslového a profesionálního použití, spotřebitelů a složek životního prostředí,
 • porovnejte vaše podmínky použití s podmínkami použití uvedenými v r-BL. Rozlišujeme čtyři základní deskriptory:
 • Kategorie chemického výrobku (PC)
 • Kategorie procesu (PROC)
 • Kategorie předmětu (AC)
 • Oblast použití (SU)
 • Kategorie uvolňovaní do životního prostředí (ERC)

Podrobnější informace nalezte v pokynech k požadavkům na informace a k posouzení chemické bezpečnosti Kapitola R.12: Popis použití, které jsou dostupné v českém jazyce.

Při tvorbě scénáře expozice je potřeba vzít v úvahu:

 • skupenství látky (pevné, kapalné, plynné) a její koncentraci
 • dobu trvání a četnost identifikovaného použití
 • opatření k řízení rizik (RMM) (např. maska, rukavice, ventilace, bezpečnostní brýle, dvojité ventily, bezpečnostní zóny mezi zásobníky,…)
 • provozní podmínky (OP) (např. teplota, tlak, …)

SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje