Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Podle nařízení REACH máte 12 měsíců, od přijetí registračního čísla v BL od svého dodavatele, na uvedení do souladu vaše použití (článek 37 a 39 nařízení REACH) s r-BL. Máte následující 4 možnosti na realizaci:

Možnost č. 1: Upravit vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použitými v r-BL od vašeho dodavatele (např. změnit otevřený systém na uzavřený, zefektivnit systém větrání, atd.)

Možnost č. 2: Kontaktovat vašeho dodavatele/registrujícího s požadavkem o zahrnutí vašich podmínek použití do existujícího r-BL.

Registrující má možnost:

(1) akceptovat vaši žádost o doplnění vašich podmínek použití do existujícího  r-BL, nebo (2) odmítnout vaši žádost o doplnění vašich podmínek použití. Následně jste povinni postupovat podle možnosti 1, 3 nebo 4. Žadatel o registraci/dodavatel by měl bezodkladně informovat následné uživatele o důvodech odmítnutí.

Možnost č. 3: Oznámit vaše podmínky použití ECHA a vypracovat si vlastní zprávu o chemické bezpečnosti (CSR) (článek 37 nařízení REACH).

Možnost č. 4: Vybrat si dodavatele, který doplní vaše podmínky použití do r-BL.


SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje