Obsah scénáře expozice

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Obsah scénáře expozice

Scénáře expozice oznamované ve směru dodavatelského řetězce mají normalizovanou strukturu podle pokynů ECHA k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti, část D: Rámec pro posuzování expozice

 • krátký název k určení obsahu scénáře expozice,
 • postupy a činnosti obsažené ve scénáři expozice,
 • doba trvání a četnost používání (týkající se pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí),
 • fyzikální forma produktu obsahujícího látku a koncentraci látky,
 • množství použité za dané období a/nebo činnost (týkajíce se pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí),
 • další provozní podmínky použití,
 • opatření k řízení rizik pro použití v průmyslových podnicích (týkající se pracovníků a životního prostředí),
 • opatření k řízení rizik pro použití mimo průmyslové podniky (týkající se pracovníků a životního prostředí),
 • řízení rizik související s použitím spotřebiteli a širokou veřejností (týkající se spotřebitelů a životního prostředí),
 • opatření týkající se nakládání s odpady související s používáním uvedeným ve scénáři expozice,
 • předpokládaná expozice a zdroj předpokladů,
 • poradenství pro následné uživatele o způsobu řízení, bez ohledu na to, zda pracují v rámci omezení stanovených ve scénáři expozice.

V případě každého scénáře expozice musí zpráva o chemické bezpečnosti obsahovat odhad expozice a charakterizaci rizik k prokázání, že rizika jsou řízena.


SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje