Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

  • přiložit ES pro látku samotnou nebo pro látku ve směsi v koncentraci vyšší než je limitní koncentrace podle článku 14 nařízení REACH jako přílohu do BL
  • sloučit informace z více ES pro látku samotnou nebo látku ve směsi přímo do BL (oddíl 1-16)
  • přiložit ES jako přílohu BL pro speciální směs (např. slitiny, gumárenské směsi, atd.)
  • přiložit ES jako přílohu BL pro směs pod podle článku 31(2) nařízení REACH
  • pokud jste následný uživatel a plánujete si vypracovat vlastní CSR , váš ES přiložíte jako přílohu vašeho BL

SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje